Katso video

400-500 taloa

Biokaasusta tuotettu lämpö vastaa noin 400-500 omakotitalon vuosittaista lämmön tarvetta.

Lietteen käsittelyprosessi

Lietteenkäsittelyn ensimmäisessä vaiheessa jätevesilietettä kuivataan ensin mekaanisilla rumputiivistimillä. Tiivistetty liete johdetaan mädättämöihin.

Mädätyksessä jätevesilietteen eloperäinen aine mädätetään hapettomissa olosuhteissa. Prosessin aikana syntyy biokaasua eli metaania. Lahden jätevedenpuhdistamoilla biokaasu hyödynnetään lämmöksi polttamalla kaasukattiloilla. Tuotettu lämpö hyödynnetään sekä puhdistamorakennusten että toimitilojen lämmityksessä. Ylijäämä myydään Lahti Energian kaukolämpöverkkoon.

Mädätyksen jälkeen liete käsitellään vielä lingoilla, joilla erotetaan lietteestä vettä mekaanisesti. Lingottu liete kuljetetaan tytäryhtiöllemme Labion kompostointilaitokselle jatkokäsiteltäväksi. Kuivattua lietettä ja biojätteitä kompostoitaessa syntyy multaa, jota käytetään viheralueiden rakentamisessa.

Jätevesilietteellä tarkoitetaan jäteveden-puhdistusprosessissa syntyvää, laskeutettua kiintoainesta.

Kuivattua lietettä syntyy vuodessa noin 14 000 tonnia, mikä vastaa noin

 

700 000 multasäkkiä

 

(a’ 20 kg/säkki)