Katso video

Viranomaisnäytteitä
otetaan noin

130 kpl vuodessa.

Jätevedenpuhdistamoiden valvonta

Jätevedenpuhdistamoita valvotaan ympäri vuorokauden automaatiojärjestelmän avulla. Tämän lisäksi jätevedenpuhdistamoilta otetaan viikoittain 90 näytettä, joista tehdään yhteensä yli 100 analyysia. Oman käyttötarkkailun analyysitulosten pohjalta seurataan ja ohjataan jätevedenpuhdistusprosessia.

Puhdistetusta jätevedestä sekä purkuvesistöistä tutkitaan myös haitallisia ja vaarallisia aineita. Oman käyttötarkkailun lisäksi puhdistamoilta otetaan ympäristöluvan mukaisesti viranomaisnäytteitä ulkopuoliseen akkreditoituun laboratorioon.

Ali-Juhakkalan, Kariniemen ja Nastolan puhdistamoilta lähtevä vesi johdetaan Porvoonjokeen, joka laskee lopulta Itämereen. Vastuullamme on Porvoonjoen riittävästä taustavirtaamasta ja happipitoisuudesta huolehtiminen.

Toimiva jäteveden-puhdistus on merkittävin ympäristöteko.

Se vaikuttaa positiivisesti muun muassa

  • ympäristön turvallisuuteen
  • vesistöjen tilaan
  • veden kiertokulkuun
  • kestävään kehitykseen ja
  • kiertotalouteen