Katso video

 

Kaikki toiminta-alueellamme käyttämämme vesi on

pohjavettä.

Pohjaveden muodostuminen ja suojelu

Salpausselän reunamuodostuman maaperä on ihanteellinen sadeveden suodattumiseen. Pohjavettä syntyy toiminta-alueellamme 100 000 kuutiometriä vuorokaudessa – siis yli neljänkymmenen olympiakokoisen uima-altaan verran.

Maakerrosten läpi suodattuessaan vesi puhdistuu bakteereista ja epäpuhtauksista, joten maaperä vaikuttaa veden laatuun merkittävästi.

Pohjaveden pinnalla tarkoitetaan rajaa, jonka alapuolella kaikki maa- ja kallioperän huokoinen tila on täynnä vettä.

Lahden alueella pohjaveden pinnan etäisyys maanpinnasta vaihtelee noin parista metristä jopa 50 metriin.

Pohjavesien suojelu

Pohjavesien suojelu on erityisen merkittävää Lahdessa ja Hollolassa, koska asutus ja teollisuus sijaitsevat pääosin käyttövesivarojensa päällä.

Pilaantuessaan pohjavesi puhdistuu ja uusiutuu hyvin hitaasti.