Katso video

Viemäri ei ole roskis!

 

Viemäri on ronkeli ja tykkää wc-paperin ja pesuvesien lisäksi ainoastaan siitä, mikä on ensin syöty tai juotu.

Veden viemäröinti

Toiminta-alueellamme on reilu 1000 km jätevesiviemäriä, jota pitkin jätevedet johdetaan kotitalouksien ja teollisuuden viemäreistä käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamoille.

Jätevedenpumppaamoiden toimintaa valvotaan ympärivuorokauden automaatiojärjestelmän kautta. Jätevedenpumppaamoita on toiminta-alueellamme lähes 300 kappaletta.

Ennakoivien kunnossapitotoimien ja saneerausten avulla saadaan pidettyä viemäreiden vuotavuus pienenä, jolloin jätevedenpuhdistamoille ei kulkeudu vuotovesiä. Samalla saadaan merkittävästi vähennettyä myös jätevedenpuhdistamoilla käytettävien kemikaalien määrää ja energiankulutusta. Erityistarkkailussa ovat etenkin pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä sijaitseva viemäriverkosto.

Teemme jatkuvasti töitä viemäriin kuulumattomien aineiden, kuten öljyjen ja muiden vaarallisten aineiden, havaitsemiseksi. Kun viemäriin kuulumattomat vaaralliset aineet havaitaan mahdollisimman nopeasti, pystytään ehkäisemään verkostossa tehtäviä korjaustoimenpiteitä ja turvamaan etenkin jätevedenpuhdistamoiden normaali toiminta.

Vuoden aikana

  • tarkastetaan noin 1 600 viemärikaivoa (2019)
  • kuvataan ja painehuuhdellaan noin 35 km viemäriverkostoa (2019)
  • Jätevedenpumppaamopesuja tehdään noin 400 kpl